2 pieces of Salmon Sushi, 5 pieces of Jambo Salmon Roll w/avocado, 3 pieces of Salmon Sashimi